Įstaiga duodanti paskolas už turto įkeitimą

Kiekviena įstaiga duodanti paskolas už turto įkeitimą, yra finansų rinkos dalyvis, kuris suteikia finansavimą asmenims mainais į skolos grąžinimą su palūkanomis kai skolininkas įkeičia savo …

Kas yra moda?

Moda yra viena iš statistinių vidurkių, kuriuos naudojame aprašydami duomenų rinkinius. Tai yra dažniausiai pasitaikanti reikšmė duomenų rinkinyje. Kitaip tariant, ji parodo kuri reikšmė duomenų …

Mediana – kas tai yra?

Mediana yra statistinis rodiklis, kuris parodo vidurinę reikšmę duomenų rinkinyje, kai jis yra surikiuotas didėjimo arba mažėjimo tvarka. Mediana padeda apibūdinti duomenų pasiskirstymą ir nustatyti …

Paskolos be pajamų vertinimo

Paskolos be pajamų vertinimo yra finansavimo būdas, kuriuo galima gauti finansinę pagalbą be jokių dokumentų, patvirtinančių gaunamas reguliarias pajamas. Tai reiškia, kad paskolos davėjas nereikalauja …

Ar galima gauti paskolą turint antstolių?

Ar galima gauti paskolą turint antstolių? - šis klausimas yra aktualus daugeliui žmonių, kurie susiduria su finansiniais sunkumais ir ieško būdų išspręsti savo problemas. Paskolos …