Mediana yra statistinis rodiklis, kuris parodo vidurinę reikšmę duomenų rinkinyje, kai jis yra surikiuotas didėjimo arba mažėjimo tvarka. Mediana padeda apibūdinti duomenų pasiskirstymą ir nustatyti centrinę tendenciją. Ji yra atspari išskirčių įtakai, todėl ji dažnai naudojama analizuojant asimetrinius duomenis.

Kaip rasti medianą?

Rasti medianą nėra sunku, jei žinote keletą paprastų žingsnių:

Pirmiausia reikia surikiuoti duomenis didėjimo arba mažėjimo tvarka. Pavyzdžiui, jei turime duomenų rinkinį 5, 3, 8, 2, 6, tai jį reikia surikiuoti taip: 2, 3, 5, 6, 8.

Tada reikia nustatyti ar duomenų rinkinys yra lyginis ar nelyginis. Jei duomenų rinkinys yra nelyginis, tai reiškia, kad jame yra viena vidurinė reikšmė, kuri yra mediana. Jei duomenų rinkinys yra lyginis, tai reiškia, kad jame yra dvi vidurinės reikšmės, ir medianą reikia apskaičiuoti kaip jų vidurkį.

Galiausiai, reikia rasti medianą pagal duomenų rinkinio dydį. Jei duomenų rinkinys yra nelyginis, tai mediana yra reikšmė, kuri yra duomenų rinkinio viduryje. Pavyzdžiui, jei turime duomenų rinkinį 2, 3, 5, 6, 8, tai mediana yra 5, nes ji yra trečioje pozicijoje iš penkių. Jei duomenų rinkinys yra lyginis, tai mediana yra vidurkis tarp dviejų vidurinių reikšmių. Pavyzdžiui, jei turime duomenų rinkinį 2, 3, 5, 6, 8, 9, tai mediana yra (5 + 6) / 2 = 5.5, nes tai yra vidurkis tarp trečios ir ketvirtos pozicijos iš šešių.

Kur naudojama mediana?

kas yra medianaBesidomintiems kas yra mediana, svarbu suvokti, kad tai yra labai naudingas statistinis rodiklis, kuris gali būti pritaikytas įvairiose srityse ir situacijose. Štai keletas pavyzdžių, kur ją galima naudoti praktikoje:

Šis rodiklis gali padėti nustatyti vidutinį atlyginimą, pensiją, kainą ar kitą ekonominį dydį, kuris gali būti iškreiptas dėl labai didelių arba mažų reikšmių. Pavyzdžiui, jei norime sužinoti kiek vidutiniškai žmonės uždirba Lietuvoje, tai geriau naudoti medianą, o ne vidurkį, nes vidurkis gali būti išpūstas dėl labai turtingų žmonių arba susitraukęs dėl labai skurdžių žmonių. Mediana parodys koks yra atlyginimas, kurį gauna pusė žmonių Lietuvoje.

Mediana gali padėti apibūdinti duomenų pasiskirstymo formą ir simetriškumą. Pavyzdžiui, jei norime sužinoti ar duomenys yra simetriški, tai galime palyginti medianą su vidurkiu ir moda. Jei visi trys rodikliai yra vienodi arba labai artimi, tai reiškia, kad duomenys yra simetriški ir normaliai pasiskirstę. Jei medianą ir vidurkį skiria daugiau nei 10%, tai reiškia, kad duomenys yra asimetriniai ir turi išskirčių.

Ji taip pat gali padėti nustatyti duomenų rinkinio kvartilius ir interkvartilinį diapazoną, kurie yra naudingi apskaičiuojant duomenų variaciją ir dispersiją. Kvartiliai yra reikšmės, kurios skirsto duomenų rinkinį į keturias lygias dalis. Pirmasis kvartilis yra mediana tarp mažiausios reikšmės ir medianos, antrasis kvartilis yra mediana, trečiasis kvartilis yra mediana tarp medianos ir didžiausios reikšmės. Interkvartilinis diapazonas yra skirtumas tarp trečiojo ir pirmojo kvartilių, kuris parodo kiek duomenys yra suspausti arba išsibarstę aplink medianą.

Tai yra vienas iš svarbiausių statistinių rodiklių, kuris parodo vidurinę reikšmę duomenų rinkinyje. Ji yra atspari išskirčių įtakai ir gali būti naudojama analizuojant asimetrinius duomenis. Ji taip pat gali padėti nustatyti duomenų pasiskirstymo formą, kvartilius ir interkvartilinį diapazoną. Ji yra labai naudinga praktikoje, nes gali padėti nustatyti vidutinius ekonominius dydžius, duomenų variaciją ir dispersiją.