Darbo santykiai yra sudėtingi ir kartais gali kilti noras juos nutraukti. Tačiau, prieš priimant tokį svarbų sprendimą, reikėtų žinoti kaip teisingai ir sklandžiai išeiti iš darbo, kokių teisinių aspektų laikytis ir ko tikėtis iš darbdavio. Šiame straipsnyje mes pateiksime jums naudingus patarimus ir informaciją apie tai, kaip turėtų būti pateiktas prašymas išeiti iš darbo, terminus, kompensacijas ir kitus su darbo sutarties nutraukimu susijusius klausimus.

Prašymas išeiti iš darbo pateikiamas laisva forma

ATSISIŲSTI prašymo atleisti iš darbo formą .docx
Pirmas žingsnis, kai nusprendžiate nutraukti darbo sutartį, yra parengti rašytinį prašymą atleisti jus iš darbo. Šis prašymas išeiti iš darbo yra svarbus dokumentas, kuris fiksuoja jūsų norą nutraukti darbo sutartį ir nustato jos pasibaigimo datą. Prašymas atleisti iš darbo turi būti aiškus, glaustas ir formalus. Jis privalo turėti šiuos elementus:

Data ir vieta, kur rašomas prašymas;
Darbdavio pavadinimas ir adresas;
Darbuotojo vardas, pavardė ir pareigos;
Prašymo tekstas, kuriame nurodoma, kad norite būti atleistas iš darbo savo iniciatyva ir nuo kokios datos;
Darbuotojo parašas.

Pavyzdys, kaip turėtų atrodyti prašymas išeiti iš darbo

 

PRAŠYMAS

2023 m. balandžio 5 d.

Kaunas

UAB „Geriausi sprendimai“ direktoriui Giedriui Sprendimavičiui

Jonas Jonaitis (Vadybininkas)

Prašau atleisti mane iš darbo nuo 2023 m. gegužės 5 d. pagal LR DK 55 str.

Jonas Jonaitis (PARAŠAS)

Prašymo išeiti iš darbo terminai ir įspėjimas

prasymas iseiti is darboPagal Lietuvos Respublikos darbo kodeksą (toliau – DK), jei norite išeiti iš darbo savo iniciatyva be svarbių priežasčių, turite įspėti savo darbdavį ne vėliau kaip prieš 20 kalendorinių dienų. Tai reiškia, kad jūsų prašymas turi būti pateiktas raštu (galima naudoti elektroninį paštą) ne vėliau kaip 20 dienų prieš planuojamą darbo sutarties pasibaigimo datą. Jei jūsų darbo sutartis yra sudaryta terminuotai (pvz., vienam mėnesiui arba tam tikram projektui), tai galite nutraukti ją savo iniciatyva tik jei tai numatyta sutartyje arba jei susitariate su darbdaviu.

Jei pakeitėte nuomonę ir nebenorite išeiti iš darbo, galite atšaukti savo prašymą per tris darbo dienas nuo jo pateikimo dienos. Vėliau galite atsisakyti savo sprendimo tik su darbdavio sutikimu.

Prašymo išeiti iš darbo kompensacijos ir kitos teisės

Kai nutraukiate darbo sutartį savo iniciatyva be svarbių priežasčių, jūs netenkate teisės į atleidimo iš darbo kompensaciją, kurią moka darbdavys. Tačiau, jei turite nenaudotų atostogų dienų, jums priklauso atostogų kompensacija, kurią skaičiuoja pagal jūsų vidutinį darbo užmokestį. Be to, jei darbdavys nevykdo savo įsipareigojimų, pvz., nemoka darbo užmokesčio arba pažeidžia darbo sąlygas, galite išeiti iš darbo dėl svarbių priežasčių ir tada turėti teisę į atleidimo iš darbo kompensaciją, kurią sudaro jūsų dviejų mėnesių vidutinis darbo užmokestis.

Kai pateikiamas prašymas išeiti iš darbo, turite gauti visus savo dokumentus, susijusius su darbo santykiais, pvz., darbo knygelę, darbo sutartį, pažymėjimus ir kt. Taip pat turite gauti galutinį darbo užmokesčio ir kitų mokėjimų (pvz., premijų, komandiruočių ir kt.) skaičiavimo lapelį ir išmoką. Jei darbdavys atsisako jums išduoti dokumentus arba sumokėti pinigus, galite kreiptis į Valstybinę darbo inspekciją arba teismą.

Kaip įteikti prašymą, jeigu nepavyksta sutikti vadovo?

Jei norite išeiti iš darbo savo iniciatyva, bet jūsų vadovas nesutinka priimti jūsų prašymo arba ignoruoja jį, turite žinoti, kad jūsų prašymas yra galiojantis ir teisėtas, jei jį pateikėte raštu ir laikotės 20 dienų įspėjimo termino. Jūsų vadovas negali jūsų priversti likti darbe arba keisti jūsų prašymo datą. Jei jūsų vadovas elgiasi neteisingai arba grasina jums, galite kreiptis į Valstybinę darbo inspekciją arba teismą ir pareikšti skundą.

Jei norite išeiti iš darbo, turite pateikti rašytinį prašymą savo darbdaviui:

  • Galite įteikti prašymą asmeniškai savo vadovui arba jo sekretorei. Tokiu atveju, prašome pasirašyti prašymo kopiją ir pasilikti ją sau kaip patvirtinimą.
  • Galite siųsti prašymą registruotu laišku su pažyma apie pristatymą. Tokiu atveju, jūsų prašymas bus laikomas pateiktu tą dieną, kai jis bus pristatytas darbdaviui arba jo įgaliotam asmeniui.
  • Galite pateikti prašymą el. paštu, kuris nurodytas jūsų darbo sutartyje arba kituose darbo santykių dokumentuose. Tokiu atveju, jūsų prašymas bus laikomas pateiktu tą dieną, kai jis bus išsiųstas iš jūsų el. pašto dėžutės.
  • Galite pasirinkti pateikti prašymą elektroniniu parašu, kuris turi tokią pačią juridinę galią kaip ranka padėtas parašas. Tokiu atveju, jūsų prašymas bus laikomas pateiktu tą dieną, kai jis bus pasirašytas elektroniniu parašu ir išsiųstas darbdaviui.

Pasirinkite jums tinkamiausią būdą ir nepamirškite laikytis 20 dienų įspėjimo termino.

Tačiau, jei norima, kad prašymas išeiti iš darbo būtų pateikiamas taikiai ir norint palaikyti gerus santykius su savo buvusiu darbdaviu, galite pabandyti pasikalbėti su savo vadovu ir paaiškinti jam savo sprendimo priežastis ir motyvus. Galbūt galite rasti kompromisą arba susitarti dėl lankstesnio darbo sutarties nutraukimo būdo. Pavyzdžiui, galite pasiūlyti padėti perduoti savo pareigas kitam darbuotojui arba baigti svarbius projektus. Taip pat galite paprašyti savo vadovo parašyti jums rekomendaciją arba liudijimą, kuris padės jums ateityje.

Svarbiausia yra būti mandagiam, sąžiningam ir profesionaliam. Nesipykite su savo vadovu ir nesielkite impulsyviai. Būkite tvirtas ir nuoseklus savo sprendimuose, bet taip pat būkite supratingas ir diplomatiškas. Išeiti iš darbo yra jūsų teisė, bet taip pat tai yra ir atsakomybė.

Prašymo išeiti iš darbo patarimai

Išeiti iš darbo yra rimtas ir kartais sunkus žingsnis, todėl prieš tai reikėtų apgalvoti visus privalumus ir trūkumus. Jei esate nepatenkinti savo dabartiniu darbu arba norite ieškoti kitų galimybių, galbūt galite pabandyti pasikalbėti su savo vadovu arba personalo skyriumi ir aptarti savo problemas arba poreikius. Galbūt galite rasti bendrą sprendimą arba gauti kitas sąlygas arba pareigas.

Jeigu nusprendėte išeiti iš darbo, būkite profesionalūs ir etiški. Nepalikite savo kolegų arba klientų ant ledo ir stenkitės baigti visus savo prisiimtus įsipareigojimus. Neskelbkite savo sprendimo socialiniuose tinkluose arba žiniasklaidoje ir nesakykite nieko blogo apie savo buvusį darbdavį arba kolegas. Palaikykite gerus santykius su visais ir padėkokite už bendradarbiavimą ir patirtį.

Kai teikiamas prašymas išeiti iš darbo, nepamirškite pasirūpinti savo karjeros perspektyvomis. Atnaujinkite savo CV ir LinkedIn profilį, susiraskite rekomendacijas ir liudijimus, domėkitės ir ieškokite naujų galimybių. Būkite pasirengę pokalbiui su potencialiu nauju darbdaviu ir pasiruoškite atsakyti į klausimus apie jūsų priežastis išeiti iš buvusio darbo.

Išeiti iš darbo yra svarbus sprendimas, kuris gali paveikti jūsų gyvenimą ir karjerą. Todėl būkite tinkamai pasiruošę, viską gerai apgalvoję ir profesionalūs. Sėkmės!