Alimentai vaikui yra asmeninės vieno iš tėvų lėšos, kurios turi būti mokamos vaiko išlaikymui. Alimentų mokėjimas yra ne tik tėvų pareiga, bet ir vaiko teisė, kurią garantuoja Lietuvos Respublikos Konstitucija ir Tarptautinis vaiko teisių paktas. Tačiau dažnai kyla klausimų, kaip nustatyti alimentų dydį, kaip juos priteisti ir kaip juos gauti. Šiame straipsnyje mes bandysime atsakyti į šiuos ir kitus aktualius klausimus apie alimentus vaikui.

Kas privalo mokėti alimentus vaikui?

alimentai vaikuiAlimentus vaikui privalo mokėti abu tėvai, nepriklausomai nuo to, ar jie yra susituokę, ar ne. Jei tėvai gyvena kartu su vaiku, jie moka alimentus savo bendromis pajamomis ir išlaidomis. Jei tėvai gyvena atskirai, alimentus moka tas tėvas, su kuriuo vaikas negyvena. Jei vaikas gyvena su trečiuoju asmeniu (pvz., seneliais, globėjais), abu tėvai privalo mokėti alimentus tam asmeniui.

Kaip prisiteisiami alimentai vaikui?

Alimentus vaikui galima priteisti dviem būdais: taikiai arba ginčijantis. Taikiu būdu reiškia, kad tėvai susitaria dėl alimentų dydžio ir mokėjimo tvarkos savo nuožiūra ir sudaro taikos sutartį, kurią patvirtina teismas. Ginčijantis, reiškia, kad vienas iš tėvų kreipiasi į teismą su ieškiniu dėl alimentų priteisimo ir teismas nustato alimentų dydį ir mokėjimo tvarką pagal įstatymą ir įrodymus.

Kaip gauti alimentus vaikui?

Alimentus vaikui galima gauti tiesiogiai iš mokančiojo tėvo arba per Valstybinę mokesčių inspekciją (VMI). Tiesioginis būdas reikalauja, kad gaunantysis tėvas turėtų mokančiojo tėvo banko sąskaitos numerį ir galėtų sekti jo mokėjimus. Per VMI būdas reikalauja, kad gaunantysis tėvas pateiktų prašymą VMI ir nurodytų savo banko sąskaitos numerį. VMI tuomet atlieka alimentų išieškojimą iš mokančiojo tėvo ir perveda juos gaunančiajam tėvui.

Ką daryti, jei alimentai vaikui nėra mokami?

Jei alimentų nemokama, gaunantysis tėvas gali kreiptis į VMI arba į teismą. VMI gali pradėti vykdyti priverstinį alimentų išieškojimą iš mokančiojo tėvo, taikyti delspinigius ir baudas, areštuoti jo turtą ar pajamas. Teismas gali pakeisti alimentų dydį ar mokėjimo tvarką, taip pat gali skirti mokančiajam tėvui administracinę ar baudžiamąją atsakomybę už alimentų nemokėjimą.