Šiomis dienomis parama Ukrainai yra ypač reikalinga, nes ženkliai sulėtėjusi vakarų šalių pagalba jau parodė didžiules to pasekmes. Ne paslaptis, kad Ukraina yra mūsų sąjungininkė, o tiksliau – draugė. Ji nuo 2014 metų kovoja už savo nepriklausomybę, suverenumą ir teritorinį vientisumą.

parama ukrainai

Šis karas yra ne tik Ukrainos, bet ir visos Europos ir transatlantinės bendruomenės išbandymas. Jis kelia grėsmę mūsų bendroms vertybėms, saugumui ir stabilumui. Todėl parama Ukrainai yra kritiškai svarbi ir reikalinga, kad šis šalis galėtų atlaikyti Rusijos spaudimą, sustiprinti savo gynybą. Pagalba Ukrainai reikalinga ir siekiant reformuoti savo valstybę bei integruotis į Europos ir euroatlantinę erdvę.

Parama Ukrainai gali pasirūpinti kiekvienas lietuvis

Yra daug būdų, kaip galima parodyti savo solidarumą ir padėti Ukrainos žmonėms, kurie kenčia nuo karo ir jo padarinių. Kiekvienas iš jūsų galite:

Aukoti pinigus arba daiktus organizacijoms, kurios teikia humanitarinę, medicininę, psichologinę ar kitokią pagalbą Ukrainos kariams, pabėgėliams, sužeistiems ar nuskriaustiems. Lietuvoje veikia keletas tokio pobūdžio organizacijų, pvz., VšĮ „Mėlyna ir geltona“, VšĮ „Stiprūs kartu“, VšĮ „1K paramos fondas“ ir kt.

Dalyvauti savanoriškoje veikloje, kuri skirta Ukrainos palaikymui ir informavimui. Galima prisijungti prie savanorių grupių, kurios teikia pirmąją pagalbą, ruošia ir dalina humanitarinius paketus, organizuoja renginius, akcijas, parodas, koncertus ar kitas iniciatyvas, skirtas skleisti žinią apie Ukrainos padėtį ir poreikius. Taip pat galima prisidėti prie informacinio karo prieš Rusijos propagandą ir dezinformaciją, skelbiant ir dalijantis patikimais ir objektyviais šaltiniais apie Ukrainą ir jos kovą už laisvę.

Mokytis ir mokyti kitus apie Ukrainą, jos istoriją, kultūrą, kalbą ir tradicijas. Galima skaityti knygas, žiūrėti filmus, klausyti muzikos, lankyti muziejus, dalyvauti seminaruose, konferencijose ar kitose edukacinėse veiklose, susijusiose su parama Ukraina ir apskritai pačia šalimi. Taip pat galima mokyti savo vaikus, draugus, kolegas ar kitus žmones apie šią šalį ir jos vertybes, kuriomis mes kartu dalijamės. Galima mokytis ukrainiečių kalbos arba padėti ukrainiečiams mokytis lietuvių kalbos ir integracijos į Lietuvos visuomenę.

Bendrauti ir bendradarbiauti su Ukrainos piliečiais, organizacijomis, institucijomis ar verslais. Galima susirasti draugų, partnerių, bendraminčių ar klientų iš Ukrainos ir palaikyti su jais ryšį, keistis patirtimi, idėjomis, informacija ar paslaugomis. Galite lankytis Ukrainoje arba kviesti ukrainiečius į Lietuvą ir parodyti jiems mūsų šalį, kultūrą, gyvenimo būdą ir svetingumą. Galima prisidėti prie Ukrainos ekonominės, socialinės ir demokratinės plėtros ir stiprinimo.

Fondų, per kuriuos teikiama pagalba Ukrainai, yra daug ir įvairių. Kai kurie iš jų yra tarptautiniai, kai kurie yra nacionaliniai, kai kurie yra nevyriausybiniai, kai kurie yra privačių asmenų ar organizacijų iniciatyvos. Jų tikslai ir veiklos sritys taip pat skiriasi: nuo karinės ir gynybinės paramos iki humanitarinės ir socialinės pagalbos.

Kaip neatiduoti pinigų sukčiams, besinaudojantiems Ukrainos situacija?

Deja, yra žmonių, kurie bando pasipelnyti iš kitų gerumo ir solidarumo. Jie sukčiauja, prisidengdami parama Ukrainai. Jie gali siūlyti aukoti pinigus arba daiktus per neegzistuojančius arba netikrus fondus, organizacijas ar asmenis, kurie nėra susiję su Ukraina arba pagalba jai. Jie gali naudoti melagingus arba klaidinančius pavadinimus, logotipus, adresus, telefonus, el. paštus ar kitus duomenis, kad apgautų ir suviliotų potencialius aukotojus. Jie gali taip pat naudoti emocinį šantažą, spaudimą arba tariamas grėsmes, kad priverstų žmones aukoti arba duoti savo asmens arba banko informaciją.

Yra keletas patarimų, kaip būti atsargiems ir saugiems, kai norime padėti Ukrainai:

Tikrinti fondų, organizacijų ar asmenų, kuriems norime aukoti arba padėti, tapatybę, reputaciją ir veiklą. Galima ieškoti jų internetiniuose puslapiuose, socialiniuose tinkluose, žiniasklaidoje ar kituose šaltiniuose ar jie yra oficialiai registruoti, ar jie turi aiškius ir skaidrius tikslus ir veiklos ataskaitas, ar jie bendradarbiauja su kitomis patikimomis organizacijomis ar institucijomis,. Taip pat galite patikrinti ar jie turi teigiamų atsiliepimų ar rekomendacijų iš kitų aukotojų ar partnerių. Jei abejojate ar neturite pakankamai informacijos, geriau susilaikyti nuo aukojimo arba kitos pagalbos.

Niekada neduokite savo asmens arba banko informacijos nežinomiems arba įtartiniems fondams, organizacijoms ar asmenims, kurie prašo aukoti arba padėti Ukrainai. Niekada nespauskite ant nuorodų, skatinančių atidaryti priedus ar atsakyti į laiškus, SMS ar skambučius, kurie atrodo neįprasti, neaiškūs. Niekada nesutikite su jokiais sandoriais, sutartimis ar kitais įsipareigojimais, kurių nesuprantate arba kurie yra per gražūs, kad būtų tiesa. Jei turite abejonių ar įtarimų, geriau kreiptis į banką, policiją ar kitas kompetentingas institucijas ir pranešti apie galimą apgavystę.

Rinkitės patikimus ir patvirtintus būdus, kaip aukoti arba padėti Ukrainai. Galima naudoti oficialias ir saugias banko sąskaitas, elektroninio mokėjimo sistemas, internetines platformas ar kitas priemones, kurios yra lengvai prieinamos, patogios ir kontroliuojamos. Taip pat galima aukoti arba padėti per pažįstamus, draugus, kolegas ar kitus žmones, kurie yra susiję su parama Ukraina arba pagalba jai. Galite rinktis fondus, organizacijas ar asmenis, kurių veiklą ir rezultatus galima stebėti, vertinti ir komentuoti.

Parama Ukrainai yra svarbi ir reikalinga, bet ji turi būti teikiama protingai, atsakingai ir saugiai. Nesileiskite apgaunami ir neatiduokite pinigų sukčiams, prisidengiantiems parama Ukrainai.

Būkime budrūs ir solidarūs!