Kiekviena įstaiga duodanti paskolas už turto įkeitimą, yra finansų rinkos dalyvis, kuris suteikia finansavimą asmenims mainais į skolos grąžinimą su palūkanomis kai skolininkas įkeičia savo turtą kaip garantiją. Tokiomis įstaigomis gali būti bankai, kredito unijos, lombardai ar kitos specializuotos kredito bendrovės. Paskolos su turto įkeitimu yra viena iš dažniausių ir populiariausių paskolų rūšių, nes jos leidžia gauti didesnes sumas ir ilgesnius terminus nei skolinantis be užstato.

Kiekviena įstaiga duodanti paskolas už turto įkeitimą gali nustatyti skirtingas išdavimo procedūras

kredito įstaiga duodanti paskolas už turto įkeitimą nustato skirtingas sąlygas

Paskolos išdavimas ir turto įkeitimas yra procesas, kurio metu skolininkas ir kreditorius sudaro sutartį, pagal kurią skolininkas gauna pinigus ir įsipareigoja juos grąžinti su palūkanomis per nustatytą laikotarpį. Įstaiga duodanti paskolas už turto įkeitimą, gauna teisę reikalauti skolininko turto, jei šis nesumoka paskolos. Turto įkeitimas yra būdas apsaugoti kreditorių nuo skolininko nemokumo ar nesąžiningumo, nes kreditorius gali parduoti įkeistą turtą ir padengti savo nuostolius. Turto įkeitimas taip pat gali būti naudingas skolininkui, nes jis gali sumažinti palūkanų normą ir pagerinti savo kredito istoriją, jei laiku moka paskolą.

Turto įkeitimas gali būti įvairių formų, priklausomai nuo paskolos tipo ir turto pobūdžio. Dažniausiai įkeičiamas nekilnojamasis turtas, pvz., namas, butas, žemė ar komercinės patalpos. Tokiu atveju, skolininkas turi pateikti kreditoriui hipotekos sutartį, kuri suteikia kreditoriui teisę į skolininko nekilnojamąjį turtą, kol paskola bus visiškai sumokėta. Hipotekos sutartis yra registruojama viešuosiuose registruose, kad būtų užtikrinta kreditoriaus teisių apsauga.

Be nekilnojamojo turto, įkeisti galima ir kitą turtą, pvz., automobilį, motociklą, techniką, brangius daiktus, akcijas, obligacijas, indėlius ar kitas vertybes. Tokiu atveju, skolininkas turi užstato sutartį, kuri suteikia kreditoriui teisę į skolininko turtą, kol paskola bus visiškai sumokėta. Tokia sutartis gali būti registruojama viešuosiuose registruose arba ne, priklausomai nuo turto rūšies ir kreditoriaus reikalavimų. Kai kuriais atvejais, skolininkas turi perduoti įkeistą turtą kreditoriui ar jo pasirinktam asmeniui, kad būtų užtikrintas jo saugumas ir vertė.

Nuo ko priklauso kokio dydžio paskolą galėsite gauti?

Paskolos dydis, kurį galėsite gauti, priklauso nuo kelių veiksnių, tokių kaip:

Jūsų kredito istorija ir pajamų dydis. Kreditorius tikrins jūsų kredito istoriją ir pajamų dydį, kad nustatytų jūsų mokumo lygį ir riziką. Jei turite gerą kredito istoriją ir pakankamas pajamas, galėsite gauti didesnę paskolą ir mažesnę palūkanų normą. Jei turite blogą kredito istoriją arba nepakankamas pajamas, galėsite gauti mažesnę paskolą ir didesnę palūkanų normą. Blogiausiu atveju jūsų paraiška bus atmesta.

Jūsų turto vertė. Kuo didesnė yra jūsų turto vertė, tuo didesnę paskolą galėsite gauti. Tačiau kreditorius gali nustatyti maksimalią paskolos sumą, kuri paprastai neviršija 70-80% turto vertės. Tai vadinama LTV (loan-to-value) koeficientu ir jis skiriasi priklausomai nuo turto tipo, būklės ir rinkos situacijos.

Jūsų kredito istorija ir pajamos. Kuo geresnė yra jūsų kredito istorija ir kuo didesnės yra jūsų pajamos, tuo lengviau bus gauti paskolą su turto įkeitimu. Įstaiga duodanti paskolas už turto įkeitimą, gali tikrinti jūsų kredito reitingą, skolų ir pajamų santykį, mokėjimo laiku istoriją ir kitus rodiklius, kad įvertintų jūsų gebėjimą grąžinti paskolą. Jei jūsų kredito istorija ar pajamos yra nepakankamos, kreditorius gali sumažinti paskolos sumą, padidinti palūkanų normą arba paprašyti papildomo užstato arba bendraskolio.

Jūsų paskolos tikslas ir terminas. Kuo aiškiau ir konkrečiau nurodysite kam jums reikia paskolos ir kiek laiko ją planuojate grąžinti, tuo didesnę paskolą galėsite gauti. Kreditorius gali suteikti palankesnes sąlygas, jei jūsų paskolos tikslas yra susijęs su turto gerinimu, investavimu arba kitu naudingu veiksmu. Taip pat kreditorius gali suteikti didesnę paskolą, jei jūsų paskolos terminas yra trumpesnis, nes tai mažina kreditoriaus riziką ir padidina jo grąžą.

Įstaiga duodanti paskolas už turto įkeitimą gali ir atmesti jūsų paraišką

Kredito įstaiga duodanti paskolas už turto įkeitimą vis tiek gali atmesti jūsų paraišką, jei vyrauja tam tikros aplinkybės. Pagrindinės priežastys kodėl turto įkeitimas nebus pakankamas ir paraiška gali būti atmesta:

  • Jūsų turtas nėra tinkamas įkeitimui. Kreditorius gali atsisakyti priimti jūsų turtą kaip užstatą, jei jis yra per senas, sugadintas, sunkiai parduodamas, neteisėtai įgytas, nepatikimas arba kitokiu būdu nerodo pakankamos vertės arba saugumo. Kreditorius taip pat gali reikalauti, kad jūsų turtas būtų apdraustas nuo gaisro, vagystės, nelaimingų atsitikimų ir kitų rizikų.
  • Jūsų kredito istorija ar pajamos yra per žemos. Kreditorius gali atsisakyti suteikti jums paskolą su turto įkeitimu, jei jūsų kredito istorija rodo, kad jūs esate prastas mokėtojas, turite daug skolų, bankroto arba kitų neigiamų įrašų. Kreditorius gali atsisakyti suteikti jums paskolą, jei jūsų pajamos yra per mažos, nestabilios arba nepatikrinamos, ir jūs negalite parodyti, kad galėsite mokėti mėnesinius paskolos mokėjimus.
  • Jūsų paskolos tikslas ar terminas yra nepriimtinas. Kreditorius gali atsisakyti suteikti jums paskolą su turto įkeitimu, jei jūsų paskolos tikslas yra susijęs su nelegalia, nesaugia, neetiška arba kita nepageidautina veikla. Jis gali atsisakyti suteikti jums paskolą, jei pageidaujamas paskolos terminas yra per ilgas ir kreditorius neturi pakankamo laiko arba lėšų laukti jūsų grąžinimo.

Kaip nustatoma palūkanų norma?

Palūkanų norma yra procentas, kurį jūs turite mokėti kreditoriui už paskolą su turto įkeitimu. Palūkanų norma gali būti fiksuota arba kintama ir ji priklauso nuo kelių veiksnių, tokių kaip:

Kredito rinka. Tai yra bendra situacija, kai kreditoriai ir skolininkai susitinka ir sudaro paskolos sutartis. Kredito rinka gali būti įtakojama ekonomikos augimo, infliacijos, valstybės politikos, konkurencijos ir kitų makroekonominių ir mikroekonominių faktorių. Galioja paklausos ir pasiūlos dėsniai, todėl kai kredito paklausa yra didelė, o pasiūla yra maža, palūkanų normos kyla ir atvirkščiai. Tad, kiekviena kredito įstaiga duodanti paskolas už turto įkeitimą gali nustatyti skirtingą palūkanų normą.

Kreditoriaus rizika. Tai yra tikimybė, kad skolininkas nesumokės paskolos laiku ir pilnai, tad kreditorius praras savo pinigus. Kreditorius gali įvertinti skolininko riziką pagal jo kredito istoriją, pajamas, turto vertę, paskolos tikslą ir terminą bei kitus rodiklius. Kuo didesnė yra kreditoriaus rizika, tuo didesnė yra palūkanų norma ir atvirkščiai.

Skolininko gebėjimas ir noras mokėti. Skolininko gebėjimas ir noras mokėti yra jo finansinė ir psichologinė būsena, kuri lemia ar jis galės ir ar norės mokėti paskolos įmokas laiku. Šie veiksniai gali būti įtakojami jo finansinės situacijos pokyčių, paskolos tikslų ir prioritetų, turto emocinės reikšmės, kreditoriaus elgesio ir kitų veiksnių.

Kuo naudingos paskolos, įkeičiant nekilnojamą turtą?

Paskolos, įkeičiant nekilnojamą turtą, yra naudingos tiek skolininkams, tiek kreditoriams, nes jos turi šiuos privalumus:

Didelės paskolos sumos. Nekilnojamo turto įkeitimas leidžia gauti didesnes sumas. Jis paprastai turi didelę ir stabilią rinkos kainą. Tai reiškia, kad skolininkas gali pasiskolinti daugiau pinigų, nei jis galėtų gauti kitais būdais, ir finansuoti savo didelius projektus, pvz., būsto remontą, verslo plėtrą, studijas ir kt.

Žemos palūkanų normos. Įstaiga duodanti paskolas už turto įkeitimą gali pasiūlyti žemesnes palūkanų normas, nes nekilnojamasis turtas yra saugus ir likvidus užstatas, kuris mažina kreditoriaus riziką. Tai reiškia, kad skolininkas gali sutaupyti pinigų, nes jis moka mažiau palūkanų už paskolą ir grąžinti ją lengviau ir greičiau.

Ilgesni paskolos terminai. Tokios paskolos turi ilgesnius paskolos terminus nei kitos paskolų rūšys, nes nekilnojamasis turtas yra ilgaamžis ir vertingas turtas, kuris leidžia kreditoriui laukti skolininko grąžinimo. Tai reiškia, kad skolininkas gali pasirinkti patogų paskolos terminą, kuris atitinka jo poreikius ir galimybes, ir mokėti mažesnius mėnesinius paskolos mokėjimus.

Kiekviena kredito įstaiga duodanti paskolas už turto įkeitimą gali nustatyti skirtingas palūkanas bei kitus reikalavimus. Tad, ypač svarbu kruopščiai perskaityti kokius reikalavimus taiko kiekvienas kreditorius.