Lengvai gaunamos paskolos yra ypač viliojančios daugeliui asmenų, kuriems atsirado būtinybė gauti papildomų finansų tam tikriems poreikiams. Tačiau ne visi žmonės gali lengvai gauti paskolas iš bankų ar kitų kredito teikėjų. Kokie yra paskolų gavimo kriterijai ir kokie veiksniai apsunkina ar net neleidžia pasiskolinti pinigų?

Lengvai gaunamos paskolos yra prieinamos tik tam tikrai asmenų grupei

Paskolų gavimas priklauso nuo daugelio aspektų, kurių, deja neatitinka nemaža dalis besiskolinančių žmonių. Kredito gavimo galimybes palengvina tam tikri dalykai, o pagrindiniai yra šie:

Geras kreditingumas. Tai yra gebėjimas laiku ir pilnai grąžinti skolinamąsias lėšas. Kreditingumą lemia žmogaus pajamos, išlaidos, turimas turtas, įsipareigojimai ir kredito istorija. Bankai ir kiti kredito teikėjai vertina kreditingumą pagal specialius rodiklius, tokius kaip pajamų ir įsipareigojimų santykis, kredito reitingo balas ir kt. Kuo geresnis kreditingumas, tuo didesnė tikimybė gauti paskolą ir tuo palankesnės jos grąžinimo sąlygos.

Užstatas. Tai yra turtas, kurį skolininkas perduoda kreditoriaus naudai kaip garantiją, kad grąžins paskolą. Užstatas gali būti nekilnojamasis turtas, automobilis, vertybiniai popieriai ar kita vertinga nuosavybė. Užstato buvimas padidina paskolos suteikimo tikimybę ir sumažina palūkanų normą, nes sumažina kreditoriaus riziką prarasti pinigus.

lengvai gaunamos paskolosPaskolos tikslas. Tai yra konkretus poreikis, kuriam skirta paskola. Paskolos tikslas gali būti būsto įsigijimas, automobilio pirkimas, studijų finansavimas, kelionė ar kita veikla. Paskolos tikslas turi būti aiškus ir pagrįstas, nes tai padeda kreditoriui įvertinti skolininko gebėjimą grąžinti paskolą ir nustatyti tinkamas paskolos sąlygas.

Kas apsunkina paskolų gavimą?

Lengvas kreditas gali būti prieinamas tik atitikus iš anksto numatytus reikalavimus. Paskolų gavimui gali trukdyti šie veiksniai:

Prastas kreditingumas. Jei žmogus turi mažas pajamas, didelius įsipareigojimus, prastą kredito istoriją ar neturi turto, jis gali sulaukti atsisakymo arba labai nepalankių paskolos sąlygų. Tokiu atveju rekomenduojama pagerinti savo finansinę padėtį ir kreditinį reitingą, sumažinti skolas ir išlaidas, susikaupti santaupas ar ieškoti papildomų pajamų šaltinių.

Menkavertis užstatas. Jei žmogus nori pasiskolinti didelę sumą pinigų, jis dažniausiai turi užtikrinti paskolą savo turimu turtu. Tačiau ne viskas tinka kaip užstatas. Kreditorius gali atmesti užstatą, jei jis yra nepakankamos vertės, sunkiai realizuojamas, nepatikimas arba neteisėtas. Tokiu atveju rekomenduojama rinktis tokį užstatą, kuris atitinka kreditoriaus reikalavimus ir yra proporcingas paskolos sumai.

Neaiškus paskolos tikslas. Jei žmogus nori pasiskolinti pinigų, bet nesugeba aiškiai išdėstyti kam jie jam reikalingi, jis gali sukelti kreditoriaus abejones ir nepasitikėjimą. Tokiu atveju rekomenduojama apsvarstyti savo poreikius, išsiaiškinti kiek pinigų reikia ir kaip juos grąžinsite, ir pateikti kreditoriui įtikinamą paskolos tikslą.

Kam apskritai negali būti išduodamos paskolos pagal Lietuvos įstatymus?

Lietuvos įstatymai draudžia išduoti paskolas šioms asmenų grupėms:

Nepilnamečiams. Tai yra asmenys, kurie nėra sulaukę 18 metų. Jie neturi teisės sudaryti kreditinių sutarčių be savo tėvų ar globėjų sutikimo ir atstovavimo.

Asmenims, kurie yra pripažinti neveiksniais. Tai yra asmenys, kurie dėl psichinės ligos ar negalios neturi gebėjimo suprasti savo veiksmų ir jų pasekmių. Jie neturi teisės sudaryti kreditinių sutarčių be savo globėjo sutikimo ir atstovavimo.

Asmenims, kurie yra įtraukti į nepatikimų skolininkų sąrašus. Tai yra asmenys, kurie turi neapmokėtų skolų arba pažeidžia savo kreditinius įsipareigojimus. Jie neturi teisės gauti paskolas iš bankų ar kitų licencijuotų kredito teikėjų.

Kai kurios lengvai gaunamos paskolos pasižymi kintamosiomis palūkanomis

lengvas kreditasKai kuriais atvejais lengvai gaunamos paskolos būna labai pigios, nes palūkanos yra kintamos ir apskaičiuojamos taikant Euribor. Euribor yra tarpbankinio skolinimo eurais palūkanų normos rodiklis, kuris atspindi vidutinę palūkanų normą, už kurią bankai skolina vienas kitam eurus.  Šis rodiklis keičiasi kasdien ir priklauso nuo ekonominės situacijos ir pinigų politikos.

Kintamos palūkanos gali būti naudingos skolininkams, jei Euribor sumažėja arba išlieka žemas. Tokiu atveju skolininkas moka mažesnes mėnesines įmokas ir sutaupo pinigų. Tačiau, kintamos palūkanos gali būti žalingos skolininkams, jei Euribor padidėja arba tampa labai nestabilus. Tokiu atveju skolininkas moka didesnes mėnesines įmokas.

Todėl renkantis kintamas palūkanas reikia būti atsargiems ir apsisaugoti nuo galimų rizikų. Rekomenduojama:

  • Stengtis pasirinkti kuo trumpesnę paskolos grąžinimo trukmę, kad sumažinti palūkanų normos pokyčio poveikį.
  • Stengtis susitarti su kreditoriumi dėl maksimalios palūkanų normos ribos (lubos), virš kurios palūkanos negali kilti.
  • Stengtis susitarti su kreditoriumi dėl minimalios palūkanų normos ribos (grindys), žemiau kurios palūkanos negali kristi.
  • Stengtis susitarti su kreditoriumi dėl palūkanų normos keitimo dažnio ir būdo, kad būtų galima prognozuoti ir planuoti savo mėnesines įmokas.
  • Stengtis sekti Euribor pokyčius ir pasinaudoti galimybe persiderėti paskolos sąlygas, jei rastas geresnis pasiūlymas.

Lengvai gaunamos paskolos yra patraukli finansinė priemonė, kuri leidžia įgyvendinti savo poreikius ir spręsti įvairaus pobūdžio problemas. Tačiau, jų gavimas nėra vienodai lengvas ir pasiekiamas visiems. Paskolų gavimą lemia kreditingumas, užstatas ir paskolos tikslas, o gavimą apsunkina žemas kreditingumas, prastas užstatas ir neaiškus paskolos tikslas. Be to, paskolų gavimą gali paveikti kintamos palūkanos, kurios priklauso nuo Euribor rodiklio. Todėl renkantis paskolą, reikia būti atsargiems, domėtis rinkos naujienomis ir stengtis apsisaugoti nuo galimų rizikų.