Kai norime investuoti ar užsiimti verslu su įmonėmis, vienas iš svarbiausių rodiklių, kuriuos turime žinoti, yra jų pelningumas. Tačiau kaip išsiaiškinti, kiek pelno įmonė uždirba iš savo veiklos, nepriklausomai nuo jos finansavimo ir mokesčių? Tam galime naudoti Ebit – trumpinį iš anglų kalbos žodžių „earnings before interest and taxes„, o lietuviškai tai skambėtų – pelnas prieš palūkanas ir mokesčius.

EBIT – kas tai?

Ebit yra apskaitos terminas, kuris nurodo įmonės pelną, neįtraukiantį palūkanų ir mokesčių išlaidų. Jis parodo kiek pelno įmonė sugeba sukurti iš savo pagrindinės veiklos, neatsižvelgiant į jos kapitalo struktūrą ir mokesčių naštą. Šis rodiklis taip pat vadinamas veiklos pelnu arba pelnu prieš palūkanas ir mokesčius.

ebitApskaičiavimo formulė yra paprasta: Ebit = Pajamos – Palūkanos – Veiklos išlaidos. Pavyzdžiui, jei įmonės pajamos yra 100 000 eurų, Palūkanos – 50 000 eurų, o veiklos išlaidos – 20 000 eurų, tai jos Ebit yra 30 000 eurų. Šį rodiklį taip pat galima išreikšti procentais nuo pajamų. Tai vadinama Ebit marža. Norėdami apskaičiuoti maržą, padalinkite šį rodiklį iš pajamų ir padauginkite iš 100. Pavyzdžiui, jei įmonės pelnas prieš palūkanas ir mokesčius yra 30 000 eurų, o pajamos – 100 000 eurų, tai jos pelno prieš palūkanas ir mokesčius marža yra 30%.

Šis apskaitos rodiklis naudingas analizuojant ir lyginant skirtingų įmonių pelningumą. Jei dvi įmonės turi vienodas pajamas, bet viena turi didesnį Ebit, tai reiškia, kad ji yra pelningesnė. Tai taip pat leidžia stebėti įmonės pelningumo pokyčius laike. Jei įmonės pelnas prieš palūkanas ir mokesčius didėja, tai reiškia, kad ji tampa pelningesnė. Šis terminas taip pat gali būti naudojamas kaip pinigų srautų rodiklis. Taip yra todėl, kad jis apima visas pajamas iš veiklos, kurios yra laikomos pinigais, kuriuos įmonė generuoja iš savo verslo veiklų.

Šis apskaitos rodiklis svarbus investuotojams.

Jis rodo kiek pelno įmonė daro iš savo veiklos, nepaisant finansavimo ir mokesčių išlaidų. Tai padeda palyginti skirtingų įmonių pelningumą. Be to, investuotojai ir analitikai dažnai naudoja Ebit kaip pradinį tašką analizuojant įmonės finansines ataskaitas.

Taigi, jei norite suprasti ir palyginti įmonių pelningumą, Ebit gali būti naudingas rodiklis. Jis parodo, kiek pinigų įmonė uždirba iš savo pagrindinės veiklos ir kaip ji konkuruoja su kitomis įmonėmis savo sektoriuje. Tačiau nepamirškite, kad tai nėra vienintelis rodiklis, į kurį reikia žiūrėti. Jūs taip pat turėtumėte atsižvelgti į kitus veiksnius, tokius kaip skolos lygis, investicijos, rizika ir augimo galimybės. Tik taip galėsite įvertinti įmonės tikrąją vertę ir potencialą.

Kaip Ebit skaičiuojamas kitose šalyse?

Ebit skaičiavimas kitose šalyse gali skirtis nuo Lietuvos, priklausomai nuo to, kaip įmonės apskaito savo pajamas, išlaidas, palūkanas ir mokesčius. Kaip jau minėta, Lietuvoje formulė yra tokia: Ebit = Pajamos – Palūkanos – Veiklos išlaidos. Tačiau kai kurios įmonės gali įtraukti arba neįtraukti tam tikrų elementų į šias kategorijas. Pavyzdžiui, kai kurios įmonės gali laikyti palūkanų pajamas kaip veiklos pajamas, jei jos yra susijusios su jų pagrindine veikla. Kitos įmonės gali turėti skirtingus nusidėvėjimo ir amortizacijos metodus, kurie turi įtakos jų veiklos išlaidoms. Todėl šis skaičiavimas gali būti nevienodas skirtingose šalyse ir sektoriuose.

Norint palyginti Ebit skirtingose šalyse, reikia atsižvelgti į šiuos veiksnius ir pritaikyti šią formulę taip, kad būtų galima palyginti vienodas kategorijas. Taip pat galima naudoti Ebit maržą, kuri yra laikoma dalis nuo pajamų. Ši marža parodo, kiek procentų pajamų lieka kaip pelnas prieš palūkanas ir mokesčius. Ši marža gali būti naudinga lyginant skirtingų dydžių ir struktūros įmones.