Draudėjas yra toks asmuo, kuris sutarties su draudiku sudarymo atveju įsipareigoja mokėti draudimo įmokas, mainais gaunant garantijas, jog juo bus pasirūpinta atsitikus tam tikriems įvykiams. Draudėjas gali būti tiek fizinis, tiek juridinis asmuo, kuris nori apsidrausti nuo tam tikrų rizikų, pvz., nelaimingų atsitikimų, ligų, vagystės, gaisro ir kt.

Draudėjas taip pat gali būti ne tik tas, kuris gauna draudimo išmoką, bet ir tas, kuris naudojasi draudimo paslaugomis arba yra įtrauktas į draudimo sutartį kaip apdraustasis asmuo.

Draudėjas turi teises ir pareigas, numatytas draudimo sutartyje

Draudėjo teisės yra:

– Gauti draudimo išmoką arba kompensaciją už patirtus nuostolius ar žalą, jei įvyko draudimo atvejis.
– Reikalauti draudiko tinkamo ir skaidraus draudimo proceso vykdymo ir informacijos pateikimo.
– Keisti ar nutraukti draudimo sutartį pagal nustatytas sąlygas ir terminus.
– Skųstis dėl draudiko veiksmų ar sprendimų draudimo priežiūros institucijai arba teismui.

Draudėjo pareigos yra:

  • Mokėti draudimo įmokas laiku ir pilnai.
  • Pranešti draudikui apie visas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos draudimo rizikai arba draudimo sumai.
  • Laikytis prevencinių priemonių, kurios skirtos sumažinti ar išvengti nuostolių ar žalos.
  • Pranešti draudikui apie įvykusį draudimo atvejį ir pateikti reikiamus dokumentus bei duomenis.
  • Nesukelti ar nepadidinti savo kaltės draudimo atvejo pasekmių.

draudejasDraudimas yra svarbi finansinė paslauga, kuri padeda apsaugoti save nuo netikėtų ir nepageidaujamų situacijų. Draudimas taip pat skatina socialinę atsakomybę ir solidarumą, nes kolektyviniai indėliai leidžia padengti individualius nuostolius. Draudimas taip pat prisideda prie ekonomikos augimo ir stabilumo, nes skatina investicijas ir inovacijas.

Draudimas yra dinamiška ir konkurencinga sritis, kuri nuolat prisitaiko prie besikeičiančių rinkos poreikių ir klientų lūkesčių. Draudimas taip pat susiduria su naujais iššūkiais ir galimybėmis, kurie kyla dėl socialinių, technologinių, ekonominių, aplinkos ir politinių veiksnių.

Kai kurie iš šių veiksnių yra:

Augantis asmeninės rizikos sąmoningumas ir neapibrėžtas socialiai finansuojamų naudų prieinamumas. Daugelis žmonių supranta, kad jie patys atsakingi už savo ateities sveikatą ir pensijos išlaidas, nes valstybinių programų finansavimas yra nepakankamas arba neaiškus. Tai sukuria paklausą po draudimo paslaugomis, kurios padeda planuoti ir užtikrinti finansinę gerovę.

Trumpalaikiai vėjai iš kylančių nominalių palūkanų normų, bet realios normos ilgai gali išlikti žemos. Nominalios palūkanų normos išliks aukštos artimiausiu metu, nes centriniai bankai bando kontroliuoti infliaciją. Tai skiriasi nuo to, ką matėme per pastaruosius du dešimtmečius, kai vyrauja kvantitatinis palengvinimas ir labai žemos nominalios normos. Trumpalaikiu laikotarpiu draudėjai gali pasinaudoti šiais vėjais ir pasyviai gauti augimo galimybes, ypač kai turto rotacijos investicinėje pusėje vyksta greičiau nei atsiskaitymų pusėje, kas lemia didesnį skirtumą.

Technologijų vaidmens didėjimas. Klientų lūkesčiai didėja, kai kalbama apie paslaugų lygį, įskaitant norą integruoti skaitmenines technologijas su įprastiniais produktais. Todėl daugelis draudėjų keičia savo verslo modelius ir didina savo gebėjimą taikyti novatoriškas technologijas, pvz., debesų kompiuteriją ir taikomąją dirbtinį intelektą, ir naudoja lankstesnius darbo būdus bei naujas talentų pritraukimo strategijas.

Aplinkos ir socialinės destrukcijos. ESG yra gyvybiškai svarbus norint išlaikyti savo aktualumą. Tai yra daugiau nei tik atitikti pranešimo reikalavimus ir palaikyti teigiamą prekės ženklą. Tai taip pat apima pagalbą klientams ir visuomenei mažinti ar net užkirsti kelią gamtos ir žmogaus sukeltoms katastrofoms, kibernetiniams nusikaltimams ir kitoms nuostolių situacijoms, taip sumažinant reikalavimus, didinant pelningumą ir užtikrinant draudėjo gyvybingumą.

Draudimo rinka yra įvairi ir globali, todėl draudėjams reikia sekti savo vietinius ir tarptautinius teisės aktus, reguliavimą ir standartus. Draudimo rinka taip pat yra konkurencinga ir inovatyvi, todėl draudėjams reikia nuolat tobulinti savo produktus, procesus ir paslaugas, kad išlaikytų savo konkurencinį pranašumą ir patenkintų savo klientų poreikius. Draudimo rinka taip pat yra socialiai atsakinga ir solidari, todėl draudėjams reikia bendradarbiauti su savo partneriais, interesantais ir visuomene, kad prisidėtų prie bendro gerovės ir tvarumo užtikrinimo.