Karma yra viena iš populiariausių ir kartu neaiškiausių dvasinių sąvokų. Daugelis žmonių naudoja ją kasdieniame gyvenime, bet ne visi supranta, ką ji reiškia ir kaip ji veikia. Šiame straipsnyje mes bandysime paaiškinti kas yra karma, kokia jos kilmė, kokie yra jos principai ir kaip ji paveikia mūsų likimą.

Kas yra karma?

Karma yra sanskrito žodis, reiškiantis “veiksmas” arba “darbas”. Jis taip pat gali būti suprantamas kaip “pasekmė” arba “rezultatas”. Karma yra dvasinis dėsnis, kuris teigia, kad mūsų mintys, žodžiai ir veiksmai turi poveikį mūsų gyvenimui ir ateities gyvenimams. Karma yra ne tik individuali, bet ir kolektyvinė. Tai reiškia, kad mes ne tik kuriame savo pačių karmą, bet ir dalijamės ja su kitais žmonėmis, gyvūnais, gamta ir visa visata.

Kokia yra karmos kilmė?

karmaKarma yra senovinė sąvoka, kurią galima rasti daugelyje religijų ir filosofijų. Ji ypač svarbi indų religijose, tokiose kaip hinduizmas, budizmas, džainizmas ir sikhizmas. Šiose religijose karma yra susijusi su sielos vystymusi ir atgimimu. Manoma, kad siela pergyvena daugybę gyvenimų skirtingose formose ir lygiuose, priklausomai nuo savo karmos. Tik tada, kai siela išvalo savo karmą ir pasiekia tobulumą arba išsilaisvinimą (mokša), ji gali išeiti iš ciklo.

Tačiau karma nėra būdinga tik indų religijoms. Ji taip pat pasitaiko kitose tradicijose, pvz., taoizme, konfucianizme, šamanizme, naujajame amžiuje ir netgi krikščionybėje. Kai kurie mokslininkai mano, kad karma yra universali sąvoka, kuri atspindi žmogaus sąmoningumą ir moralę.

Kokie yra karmos principai?

Karma veikia pagal tam tikrus principus, kurie gali būti apibendrinti taip:

Priežasties ir pasekmės principas. Tai reiškia, kad už kiekvieną mūsų veiksmą mes turime atsakyti už jo pasekmes. Jei mes darome gerus dalykus, mes sukuriame gerą karmą ir gauname teigiamus rezultatus. Jei mes darome blogus dalykus, mes sukuriame blogą karmą ir gauname neigiamus rezultatus.

Balanso principas. Tai reiškia, kad karma siekia išlaikyti pusiausvyrą tarp gerų ir blogų veiksmų. Jei mes per daug linkę į vieną pusę, karma stengiasi mus grąžinti į kitą pusę. Pavyzdžiui, jei mes esame per daug egoistiški arba godūs, karma gali mus nubausti praradimu arba skurdu. Jei mes esame per daug altruistiški arba dosnūs, karma gali mus apdovanoti gausa arba laime.

Sąveikos principas. Tai reiškia, kad karma yra ne tik mūsų asmeninė, bet ir bendra. Mes ne tik veikiame kitus žmones, bet ir esame veikiami jų. Mes ne tik kuriame savo karmą, bet ir paveldime arba perimame kitų karmą. Mes ne tik gyvename savo gyvenimą, bet ir prisidedame prie visuotinio gyvenimo.

Kaip karma paveikia mūsų likimą?

Karma yra vienas iš veiksnių, kurie nulemia mūsų likimą. Likimas yra tai, kas mums atsitinka gyvenime, o karma yra tai, kas lemia, kaip mes reaguojame į tai, kas mums atsitinka. Karma yra tarsi mūsų gyvenimo scenarijus, kurį mes rašome savo mintimis, žodžiais ir veiksmais. Mes galime turėti tam tikrų likimo linijų arba tendencijų, kurios yra susijusios su mūsų karmos rūšimi ir kiekiu. Pavyzdžiui, jei mes turime daug blogos karmos, mes galime patirti daug sunkumų arba kančių gyvenime. Jei mes turime daug geros karmos, mes galime patirti daug sėkmės arba džiaugsmo gyvenime.

Tačiau karma nėra nei lemtis, nei likimas. Tai yra tik viena iš jėgų, kurios veikia mūsų gyvenimą. Mes vis dar turime laisvą valią ir pasirinkimą, kaip elgtis ir kaip keisti savo karmą. Mes galime sukurti naują karmą arba išvalyti senąją karmą savo dabartiniame gyvenime. Mes galime pasinaudoti savo stiprybėmis ir galimybėmis, kad pagerintume savo gyvenimo kokybę ir prasmę. Mes galime būti aktyvūs ir sąmoningi savo gyvenimo kūrėjai, o ne pasyvūs ir nežinantys savo gyvenimo aukos.

Kaip gerinti savo karmą?

Yra daug būdų, kaip gerinti savo karmą ir padaryti savo gyvenimą geresnį. Štai keletas iš jų:

  • Būkite dėkingi. Dėkingumas yra vienas iš stipriausių būdų sukurti gerą karmą. Kai mes esame dėkingi už tai, ką turime ir kas mums atsitinka, mes pritraukiame daugiau gero į savo gyvenimą. Mes taip pat mažiname savo prisirišimą ir nuostolį prie to, kas yra laikina ir nepastovu.
  • Būkite dosnūs. Dosnumas yra kitas būdas sukurti gerą karmą. Kai mes dalijamės savo turtu, laiku, žiniomis arba meile su kitais, mes padedame jiems pagerinti jų gyvenimus ir kartu pageriname savo pačių gyvenimus. Mes taip pat mažiname savo egoizmą ir godumą prie to, kas yra ribota ir nepakankama.
  • Būkite teisingi. Teisingumas yra dar vienas būdas sukurti gerą karmą. Kai mes elgiamės sąžiningai ir etiškai su kitais, mes užtikriname harmoniją ir taiką tarp mūsų ir jų. Mes taip pat mažiname savo smurtą ir agresiją prie to, kas yra skausminga ir kenksminga.
  • Būkite draugiški. Draugiškumas yra kitas būdas sukurti gerą karmą. Kai mes būname malonūs ir nuoširdūs su kitais, mes kuriame ryšius ir bendrystę tarp mūsų ir jų. Mes taip pat mažiname savo vienatvę ir izoliaciją prie to, kas yra liūdna ir tuščia.
  • Būkite išmintingi. Išmintis yra kitas būdas sukurti gerą karmą. Kai mes mokomės ir augame savo žinojimu ir supratimu, mes pageriname savo gebėjimus ir galimybes gyvenime. Mes taip pat mažiname savo nežinojimą ir klaidas prie to, kas yra klaidinga ir žalinga.