Taisyklės

ALYTAUS „DZŪKIJOS“ KREPŠINIO KLUBO VARŽYBŲ ALYTAUS SPORTO IR REKREACIJOS CENTRE (toliau – „arena“) LANKYTOJŲ ELGESIO TAISYKLĖS

DSC_0056-001

LANKYTOJAI TURI TEISĘ:

• Patekti į areną tik leidus arenos administracijai , o į mokamus renginius – pateikę bilietus arba dokumentus, suteikiančius teisę įeiti.

• Užimti arenos salėje/tribūnose tik tas vietas, kurios yra nurodytos jų turimuose bilietuose arba kituose dokumentuose, suteikiančiuose teisę patekti į renginį.

• Nustatyta tvarka naudotis arenoje esančiomis rūbinėmis, kavinėmis ir kitomis arenos viešo naudojimo patalpomis.

• Patekti į arenoje vykstančius renginius, kuriuose renginio organizatorius nustatė tam tikrus privalomus reikalavimus (aprangos kodas, amžius ir pan.), tik pateikę bilietus ir / arba dokumentus, suteikiančius teisę įeiti, ir / arba atitinkantys nustatytus reikalavimus.

LANKYTOJAMS DRAUDŽIAMA:

• Patekti į mokamus renginius be bilietų arba kitų dokumentų, suteikiančių teisę patekti į renginį, jeigu nėra numatyta kita įėjimo į renginį tvarka.

• Įsinešti į areną įvairius skysčius, alkoholinius gėrimus, gaiviuosius gėrimus, maisto produktus, nuodingas ir psichotropines medžiagas, ginklus, aštrius daiktus, sprogstamąsias medžiagas, fotoaparatus, filmavimo kameras, gyvūnus, kitokius daiktus, kuriuos įsinešti draudžia renginio organizatorius arba administracija bei kurie gali kelti pavojų aplinkiniams.

• Pavojingai elgtis, keliant grėsmę sau ir kitiems arenos lankytojams.

• Patekti į areną apsvaigusiems nuo alkoholinių gėrimų ir/ar psichotropinių medžiagų.

• Mėtyti įvairius daiktus į tribūnas, salę, krepšinio aikštelę bei kitokiais būdais trikdyti normalią renginių eigą.

• Rūkyti arenoje (Rūkyti galima tik prie arenos lauke įrengtoje specialiame rūkomajame).

• Be administracijos leidimo patekti ant scenos, lankytis atlikėjų, sportininkų persirengimo kambariuose, renginių organizatoriaus darbo vietose, tarnybinėse patalpose.

• Šauksmais ar kitokiais veiksmais žeminti renginių dalyvių, žiūrovų žmogiškąjį orumą bei ignoruoti elgesio viešose vietose normas.

• Be administracijos ar kitų asmenų, atsakingų už viešąją tvarką, leidimo įvažiuoti automobiliais ar kitu transportu į arenos tarnybinę stovėjimo aikštelę.

• Gadinti ir laužyti arenos įrangą, apipavidalinimo elementus, inventorių, želdinius.

Asmenys, nesilaikantys šių taisyklių, į areną neįleidžiami arba šalinami iš arenos be atskiro įspėjimo! Už viešosios tvarkos ir arenos taisyklių pažeidimus baudžiama įstatymų nustatyta tvarka.

LANKYTOJAI PRIVALO ŽINOTI, KAD:

• Saugumo sumetimais arenoje yra įrengta vaizdo stebėjimo sistema, fiksuojanti lankytojus bei jų veiksmus.

• Išėjus iš arenos jūsų bilietas nustoja galioti.

• Keturiolikos metų vaikai ir jaunesni negali patekti į areną be lydinčio pilnamečio asmens priežiūros.

• Pagal galiojančius šalies įstatymus kiekvienas lankytojas neatšaukiamai sutinka, kad neteiks pretenzijų ir neprašys kompensacijos, jei jo balsas, atvaizdas, nuotrauka bus naudojami tiesioginės transliacijos metu, renginio vaizdo įraše ar naudojant jau sukurtas ir dar tik būsimas informacines technologijas, kitu būdu įrašyti, bei nufotografuoti, o ši medžiaga arenos administracijos ar trečiųjų asmenų gali būti naudojama ir viešinama įstatymų nustatyta tvarka neribotą laiką.

• Renginio metu arenos lankytojai sutinka būti fotografuojami , taip pat lankytojai sutinka, kad fotografijos būtų viešinamos, bet kokia forma.

• Bilietą ar kitą dokumentą, suteikiantį teisę patekti į areną, lankytojas privalo saugoti iki renginio pabaigos.

• Arenos administracija turi teisę konfiskuoti leidimus ir kitus dokumentus, suteikiančius teisę patekti į areną, perduotus arba parduotus kitiems asmenims, neturintiems teisės jais naudotis.

• Lankytojams nesilaikant šių taisyklių, arenos administracija pasilieka teisę pašalinti lankytojus iš arenos. Iš arenos pašalintam lankytojui pinigai už įsigytus bilietus, jei renginys yra mokamas, negrąžinami.

Kiekvienas lankytojas, patekęs į areną, automatiškai patvirtina, kad yra susipažinęs su arenos elgesio taisyklėmis ir įsipareigoja jų besąlygiškai laikytis.

ralph lauren online,ralph lauren sale,christian louboutin sale,louis vuitton outlet,cheap ralph laure,ralph lauren outlet,louis vuitton sale,michael kors sale uk,moncler online outlet,north face sale uk